Klaas Beuving Administraties en Belastingen: Weet wat er leeft bij de klant

‘De jaarrekening van 2010 is de krant van gisteren. Daar heb ik als adviseur en ook de ondernemer niets aan.’ Aan het woord is Klaas Beuving van het gelijknamige administratiekantoor Klaas Beuving Administraties en Belastingen. ‘Een jaarrekening  wordt in het volgend  jaar afgewerkt en is de basis voor o.a de aangifte inkomstenbelasting  of vennootschapsbelasting.. Ook is deze van belang voor de banken.  Belangrijker is dat ik in het lopende jaar weet wat de stand van zaken is bij de klant. Dat wil niet zeggen dat ik bij iedere klant een kwartaalcontrole verzorg. Maar het kan heel zinnig zijn om op een bepaald moment een check-up doen bij een klant. Wat is de debiteuren- en crediteurenstand, het kas- en banksaldo. En de voorraadstand. Weten wat er leeft om, indien nodig, op tijd bij te sturen en te adviseren.

Klaas Beuving is vanaf ’79 werkzaam in de administratieve sector en kan dus putten uit ruim dertig jaar ervaring. In 2006 startte hij als eenpitter met zijn administratiekantoor dat met twintig klanten voorspoedig van start ging. De groei komt voornamelijk uit het bestaande klantenbestand. ‘De ideale klant bestaat niet. Maar door een goed sociaal contact met de mensen ontstaat een persoonlijke binding met de klant en dat is onontbeerlijk. Ieder mens is verschillend maar correlatie en overleg is uitermate belangrijk.’

Klaas Beuving Administraties en Belastingen richt zich voornamelijk op het midden en kleinbedrijf inclusief de kleine zelfstandigen. ‘Ik richt me niet op specifieke branches, het is heel breedschalig. Van kaasboer tot  kapster aan huis  en van beheersmaatschappij tot organisatiebureau’. Agrarische klanten heeft hij niet. ‘De agrarische boekhouding is wel een apart verhaal in verband met de mestwetgeving. Dat zou me naar verhouding veel te veel tijd vergen.’

Vinger aan de pols

‘Tijdens de crisisperiode gaat alles, in vergelijking met vijf jaar geleden,  moeizamer. Het is belangrijk, zeker in moeilijke tijden, om de vinger aan de pols te houden. Maar, kijk ik naar mijn relaties, dan zie ik niet alleen maar ellende. Sommige bedrijven stijgen flink qua omzet. Kom ik terug op het eerste: je moet weten wat er bij de klant leeft en wat er speelt.’

‘Op moment dat ik vast stel dat het bij de klant niet goed gaat, spring ik in. Indien een klant in de problemen zit hebben veel collega.s de reactie: redt je maar. Zo zit ik niet in elkaar. Het is vaak vooral een kwestie van handelen maar mensen die in de problemen zitten handelen meestal niet, die steken de kop in het zand.’

‘Een algemeen advies is dat bij problemen je allereerst moet zorgen dat je zelf niet meer betrokken bent bij de afhandeling van de zaak. Geef de strategie uit handen, daarmee creëer je rust aan het front. Een onafhankelijk adviseur kan de crediteuren informeren dat er wordt gewerkt aan een oplossing. En tevens probeert hij zoveel mogelijk crediteuren te parkeren en te polsen in hoeverre eventuele schulden kunnen worden afgekocht. Op basis van deze werkwijze heb ik met enig succes een aantal saneringen kunnen afronden.’

Lage overhead

Doordat Klaas Beuving werkt vanuit zijn kantoor aan huis zijn er geen zware overheadkosten en kan hij een relatief scherpe prijs offreren. Het aanbod van diensten is heel compleet: jaarrekeningen samenstellen, aangifte omzetbelasting, financiering  en aangifte inkomstenbelasting. Kortom, alle voorkomende werkzaamheden.Veel van zijn klanten werken met het computerprogramma Snelstart. Het programma is in losse modules te koop, werkt goed en is klantvriendelijk. Daarnaast werkt Klaas Beuving met een fiscaal programma van Reed Elsevier dat een directe verbinding heeft met de belastingdienst.

Het bureau werkt op basis van vaste tarieven. ‘Ik spreek met de klant een vast bedrag af per jaar, dat per maand wordt gefactureerd. Zo hoeft een klant niet in één keer een groot bedrag te betalen. Het is, op basis van mijn ervaring, een kwestie van een reële inschatting van de hoeveelheid werk. Na het doorspreken met de klant kom ik tot een definitieve prijsstelling. Dit werkt heel plezierig omdat de mensen exact weten waar ze aan toe zijn.’

‘In mijn vak heb je veel te maken met randverschijnselen. Klantcontacten gaan vaak verder dan alleen het verwerken van de administratie. Mensen vragen me regelmatig om actief en commercieel mee te denken: zal ik linksom of rechtsom gaan? Je bent dan tevens praatpaal en sparring partner.’

‘De kleine zelfstandige moet veel zaken zelf regelen, zoals het pensioen of de arbeidsongeschiktheidsverzekering, en komt daar niet altijd aan toe. In mijn brede netwerk zijn verschillende specialisten die een uitstekend advies over pensioenen of verzekeringen kunnen geven, daar kun je klanten vrijblijvend op wijzen.’

Continuïteit

Om de continuïteit te garanderen werkt Klaas Beuving als back-up nauw samen met betrouwbare partners. De loonadministratie is uitbesteed aan een specialist. ‘Mijn klanten  hebben bij mutaties of vragen rechtstreeks contact met hun contactpersoon voor de loonadministratie. Zo kan ik mijn tijd optimaal besteden aan andere zaken en tevens mijn klanten een uitstekende oplossing bieden die bovendien heel betaalbaar is. Het zelfde geldt voor de diensten van een notaris of een fiscalist: expertise die je niet in huis hebt kun je inhuren. Ondanks dat ik al ruim dertig jaar in deze branche zit, beleef ik iedere dag veel plezier aan mijn vak en vind ik het een uitdaging om keer op keer te zorgen dat de administratie van mijn klanten goed loopt. Mijn motto? Ontzorgen met een persoonlijke benadering.’

Creditline:
Tekst: © Anita Meuleman

Tweeluik Fotografie & Tekst
W. van Oldenburgstraat 24
7772 AM  Hardenberg

Bel voor een afspraak 06-52181933

Klaas Beuving Administraties en Belastingen
Website door Profi-Web